Eğitim Felsefemiz

Değerli Velilerimiz,
 
Birleşmiş Milletler dünya nüfus beklenti raporuna göre 2030 yılında ( bugün ortaöğretimde okuyan öğrencilerimizin hayata atılıp ailesinin geçimini    sağlama sorumluluklarını üstlenecekleri  yaklaşık  tarihlerde) dünya nüfusumuzun 8.5 milyara ulaşması bekleniyor. (bugünkü sayısal değeri  7.3 milyar) Aynı tarihlerde ülke nüfusumuzun tahmini değeri  ise 88 milyon olacak.  (TÜİK verilerine göre Türkiye’nin bugünkü nüfusu 77.5 milyon) 
 
Teknolojinin süratle gelişmesi, robotik bilimlerin yükselişte olması ve hepsinden önemlisi yapay zekanın durdurulamaz bir hızla akıllanarak, yapabildiğimiz  pek çok  işi yapabilmeye  başlaması  bir çok insanın mesleğini tehdit ediyor . Konuyla ilgili yapılan araştırmalar,  bugün anaokuluna başlayan çocuklar üniversiteyi  bitirdiğinde  dünya üzerindeki mesleklerin % 60’ ının olmayacağı öngörüsünü bizlere sunuyor.
 
Öte yandan Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma  Raporuna göre 2030 yılında küresel su kaynakları, sanayileşme ve şehirleşme sebebiyle hızla artan su talebinin sadece % 60’ ını karşılayabilecekken Ziraat Mühendisleri Odasının yaptığı açıklamaya  göre 10 yıl önce 26 milyon hektar olan ekilebilir arazilerimiz 2.8 milyon hektar kayıpla 23.2 milyon hektara düşmüş durumda.
 
Tüm bu veriler ışında 2030 yılı projeksiyonu oluşturduğumuzda; sürekli  artan nüfus ve baş döndürücü hızla gelişen teknoloji ;  bir yandan çocuklarımızın iş bulmasını zorlaştıracakken diğer yandan  suların ve ekilebilir arazilerin azalmasına paralel tarımda istihdam edilen nüfusun mecburen  büyük şehirlere göç etmesi tehdidi  işi iyice içinden çıkılamaz  bir hale getirecek.
 
Bu bilimsel çalışmalar doğru okunduğunda 2030 yılında çocuklarımızın, hayatta kalabilmek  ve neslini devam ettirebilmek için  donanımlı değil tam donanımlı bir şekilde hazırlanması,  bugün karşımıza bir mecburiyet  olarak çıkıyor.  Doğal olarak bugün yaşları bu verileri sağlıklı işlemeye ve yorumlamaya müsait olmadığı için de görev, biz velilere düşüyor.
 
Hemen karamsarlığa düşmeden belirtelim ki ; her ne kadar bugünkü mesleklerin % 60’ı gelecekte olmayacak olsa da gelişen teknoloji ve artan nüfus yeni yeni meslek dallarını ortaya çıkaracak. Önemli olan bugünden çocuklarımızın geleceğini doğru planlayıp,  o günün doğuracağı fırsatları yakalayabilecek donanıma kavuşturmaktır.                                     
 
İnsanlar hayatlarını iki şekilde kazanır. Ya girişimci olup kendi  işlerini kurarlar, ya da gerek kamu gerekse özel sektörde istihdam olurlar. Her iki durumda da geleceğin dünyasında rakipler arasından sıyrılıp öne geçmek için nitelikli bir eğitim almak, iyi derecede yabancı dil konuşabilmek, bilişim teknolojilerine hakim olabilmek ve kişisel gelişim programlarından geçmiş olmak gerekecektir.
 
İşte Empati Öğretim Kurumları ve Danışmanlık bu vizyon ile yola çıktı.                                                     
 
İlk hedefimiz  canımızdan dahi kıymetli olan çocuklarımıza nitelikli eğitiminin temeli olan ilköğretim müfredatını  - biryandan orta öğretime giriş sınavlarına hazırlar  ve onun için gerekli çalışmaları yaparken- tam manasıyla  öğretmektir.
 
Bu,  eğitim hayatlarının ilerleyen dönemlerinde de onlara çok  büyük katkılar sunacaktır.  Hepinizin malumudur ki henüz ergenliğin getireceği biyolojik ve psikolojik değişiklikler onların akıllarını karıştırmadan, daha  zihinleri  berrakken, temel eğitimlerini eksiksiz tamamlamaları çok büyük önem arz etmektedir. Bu dönemde oluşan eksiklikleri giderememek ileride çok daha büyük zaman ve para kaybına sebep  olacaktır . Ayrıca yaratacağı özgüven eksikliği ve başaramama korkusu da maalesef,  cabasıdır.
 
Eğitimlerimizin  ikinci basamağında  amacımız;  çocuklarımıza yabancı dil, bilişim teknolojileri ve kendini doğru ifade edebilmeleri için kişisel gelişim eğitimlerinin önemini vurgulamak ve girişimci ruh aşılamaya çalışmaktır. İlerleyen  dönemlerdeki hedefimiz ;  tam donanımlı nesiller yetiştirmek adına profesyonel dil eğitimleri, profesyonel bilişim teknoloji eğitimleri, profesyonel kişisel gelişim eğitimleri vermek  ve hem öğrenciler hem de velilerimiz için profesyonel danışmanlık  kurumlarımızı hizmete açmaktır. 
 
Unutmamalıyız ki  asıl yarış,  TEOG değil hayatın  kendisidir.  Empati Öğretim Kurumları ve Danışmanlığın  çocuğunuzun hayat yarışında önde olabilmesinin ilk adımı olan nitelikli eğitiminin   temelini atmak üzere hizmete açtığı   EMPATİ FLORYA KUES MERKEZİ, çocuğunuza ilköğretim müfredatını eksiksiz bir şekilde öğreterek sadece TEOG’a değil ,hayata da hazırlayacaktır.
 
Asıl amacımız,  tam da doğru zamanda,  ileride orta öğretim müfedatını  üzerine inşa edeceği temel eğitimi; doğru, eksiksiz ve kalıcı şekilde öğretmektir.                                                                       
 
Bu vazifeyi eksiksiz ve tam manasıyla yerine getirebilmek için 'Özelden daha özel ' sloganıyla sınırlı sayıda öğrenciye  ( yılda sadece 60 öğrenci) butik olarak hizmet vermektedir.  Uyguladığı eğitim modeli de bu vizyonuna uygun olarak geliştirilmiş, ticari kaygılardan uzak,  Türkiye’de ilk defa uygulanan;  çağdaş, bilimsel ve yenilikçi bir modeldir.                                                                                 
Son söz olarak hepinizi yukarıda çizilen perspektif doğrultusunda oluşturulan  çağdaş, bilimsel ve  yenilikçi eğitim modelimizden yararlanacak  sınırlı sayıda öğrenci ve velilerimizden olmaya davet ediyoruz.                                                                                                                                          
 
Yarına değil, hayata dair sorumlulukların başladığı güne hazırlıyoruz.                                            
 
Saygılarımızla