Tam Tanıma

Tanıma süreci eğitim modelimizin en can alıcı ve bizlerin üzerinde titizlikle durduğu en önemli aşamasıdır.Eğer öğrencimizi tam anlamıyla tanırsak ancak o zaman ona gereği gibi yardımcı olabiliriz düşüncesi ile 3 aşamalı bir tanıma envanteri oluşturduk.

* İlk olarak öğrencilerimizin DİKKAT EKSİKLİĞİ,HİPERAKTİVİTE;DÜRTÜSELLİK ve ZAMANLAMA PROBLEMLERİ gibi öğrenmeye engel teşkil edecek yada zorlaştıracak yönlerini tespit etmek için bugün gerek dünyada gerek se ülkemizde çok ciddi saygınlığı olup birçok eğitim kurumu ve üst düzey hastanelerde kullanılan MOXO TESTİ yapıyoruz.Ayrıntılı bilgi ve çocuğunuza sağlayacağı katkılar için www.moxoturkiye.com sayfasını ziyaret ediniz.
moxo

* İkinci aşamada öğrencilerimizin GLENN WİLSON TESTİ ile SÖZEL ZEKA,BİLİMSEL KAVRAMA,GÖRSEL ZEKA,MODEL TAMAMLAMA ve GRUPLAMA gibi akademik gelişim için geliştirilmesi gereken beyinsel fonksiyonlarının başlangıç seviyelerini tespit ediyoruz.( Sezon sonun- da bu test tekrar yapılarak süreç içerisindeki beyinsel fonksiyonlardaki gelişim ölçülür.)

Burada amacımız çocuklarımızın beyinsel fonksiyonlarından ileri düzeyde olanlarından dersle- rine katkıda azami istifade etmekle beraber ders performansını negatif etkileyebilecek olan fonksiyonları süreç içerisinde geliştirmektir.Gene aynı envanter ile veli tanıma testi yapılarak öğrenci ile veli arasındaki diyalog tespit edilir.

mentalup


* Son aşamada nasıl her kartanesi farklı ise her bir birey de farklıdır ve farklı öğrenir mantığıyla çocuklarımıza en etkin öğrenme metoduyla yaklaşmak için onlara KİŞİSEL ÖĞRENME STİLLERİ TESTİ uyguluyoruz.Bu sayede çocuklarımızın sıcak mı,soğuk mu yoksa ılık bir ortamda mı daha iyi anladığı,beyaz ışıkta mı yoksa sarı ışıkta mı daha iyi öğrendiği,tek başına mı yoksa grup halinde mi daha iyi kavradığı,uzanarak mı yoksa masa başında mı,sessiz ortamda mı yoksa gürültülü ortam da mı,görsel mi,işitsel mi yoksa devinimsel olarak mı öğrendiği gibi birçok soruya cevap buluruz.

Tüm bu süreç tamamlandığında artık çocuklarımızın önündeki öğrenmeye engel olabilecek tüm olası durumları tespit etmiş,üzerine ders programını bina edeceğimiz beyinsel fonksiyonlarının seviyesini öğrenmiş ve nasıl ve hangi ortamlarda daha çabuk kavradıkları hakkında detaylı bilgilere ulaşmış oluruz.artık geliştirme süreci için yola çıkabiliriz.