VİZYONUMUZ

Geleceğin Dünyası ve Türkiyesi’ nin şartlarını şimdiden öngörüp  genç bireylerimize rehberlik ederek  gerekli donanımları edinmeleri  sağlamak, bu vesile ile hem hizmet verdiğimiz bireylere hem de ülkemizin  geleceğine katkıda bulunmak.   

 

MİSYONUMUZ

Çocuklarımızı sadece sınavlara değil, hayata dair sorumluluklarının başladığı günlere tam donanımlı olarak hazırlamak amacıyla;                                                                                               

*  temel eğitimlerini eksiksiz ve kalıcı şekilde vermek.                           

*  yabancı dil, bilişim teknolojileri ve kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için kişisel gelişim eğitimlerinin önemini kavratmak ve özendirmek.

*  girişimci ruhu ve özgüven aşılamak.                                           
 

 Bu süreç içerisinde,  çocuklara daha bilinçli destek olabilmeleri için velilerimizi;                                

*  güncel sınav sistemi hakkında eksiksiz ve doğru bilgilendirmek.                 

*  çocuklarının ergenlik ve erken ergenlik dönemi ile ilgili karşılaşabilecekleri olası durumlarla ilgili bilinçlendirmek.                  

*  çocuklarının sağlıklı bir kişisel gelişim süreci geçirebilmeleri adına, onlara karşı doğru davranış ve yaklaşım metotları benimsetmek.